Przeskocz do treści

Oświadczenie

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego oświadcza, że stanowisko przedstawione w apelu pt. „Ekolodzy - naukowcy z Małopolski, członkowie PKE wspierają działania Rządu RP w sprawie Mierzei Wiślanej” podpisanym przez
14 sygnatariuszy nie jest stanowiskiem Polskiego Klubu Ekologicznego, a jedynie prywatnym stanowiskiem tej grupy.

Zarząd Główny PKE informuje, iż poglądy te są niezgodne ze Statutem PKE i zostały przedstawione bez wiedzy Zarządu i na wyłączną odpowiedzialność osób podpisanych pod listem.

Misją naszej organizacji jest: „Wspieranie zrównoważonego rozwoju, ratowanie
i poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz życia i zdrowia człowieka”
.

Misja ta zawarta jest w Statucie obowiązującym wszystkich członków PKE.

Dlatego nie zgadzamy się na tą inwestycję i szczegółowo to wyjaśniamy w naszym Stanowisku opracowanym i konsultowanym przez naukowców i specjalistów z wielu dziedzin.

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” jest niezmienne od trzech lat
W 2016 r. zostało przesłane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka i można je znaleźć na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego:

http://www.pke-zg.home.pl/pliki/stanowiskopkedrogazalwislzatgda.pdf

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego

Maria Staniszewska

Zbigniew Karaczun

Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Tomasz Rozwadowski

Marek Władyka

 

Bogdan Szymanski Głęboko poruszeni nagłą śmiercią

Ś.P. Bohdana Szymańskiego

z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę,

długoletniego Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego

Koła „Otwockie Sosny”

 

Żegnamy Człowieka o szerokiej wiedzy, erudytę, oddanego do ostatnich godzin

życia pracy na rzecz społeczeństwa; życzliwego i zawsze gotowego do

pomocy; niestrudzonego w działaniu na rzecz przyrody i środowiska

   naturalnego.

Będzie Go nam bardzo brakowało!

Żonie Annie

składamy wyrazy współczucia

Koleżanki i Koledzy z Polskiego Klubu Ekologicznego

Koła „Otwockie Sosny”

Pogrzeb śp. Bohdana Szymańskiego odbędzie się we wtorek, 10 września o godz. 9.00 w kościele Księży Pallotynów pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, ul. Żeromskiego 6.
Urna z prochami zostanie złożona w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.

Z wielkim smutkiem żegnamy się z naszym przyjacielem i wielkim autorytetem w dziedzinie ochrony środowiska. Bohdan Szymański od dziesięcioleci z ogromną wytrwałością i kulturą walczył o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich, bronił naszego prawa do czystego powietrza i wody, do otaczania się piękną przyrodą. Jego zrównoważone poglądy wybrzmiewały silnym głosem na tysiącach spotkań, w tym także na posiedzeniach komisji w sejmie i senacie.

Zawsze myślał o kolejnym działaniu, kolejnym wyzwaniu lub problemie do rozwiązania. Jako socjolog potrafił doskonale zrozumieć ludzi i ich motywacje. Jako architekta martwił go rosnący bałagan przestrzenny i niekontrolowane rozpraszanie zabudowy. Uważał, że rolą ekologa jest zatrzymywanie lub spowalnianie szkodliwych procesów, dopóki „ludzie i władze nie otrzeźwieją” i nie uświadomią sobie, jak wielkie dobro wspólne jest narażone na bezpowrotną degradację. Wierzył w dialog i uważał organizacje pozarządowe za bardzo ważny element w systemie demokratycznym. Podkreślał wagę informowania społeczeństwa i edukacji. Był bardzo aktywny tak na poziomie krajowym, jaki na lokalnym, w Otwocku, którego mieszkańcem był od ponad pół wieku. Kochał mazowieckie krajobrazy i walczył o ich zachowanie, ochronił przed wycinką wiele drzew.

Z Polskim Klubem Ekologicznym związał się jeszcze w latach osiemdziesiątych, a w roku 1990 wszedł w skład zarządu Okręgu Mazowieckiego, był jego prezesem, a później wiceprezesem. Należał także do zarządu krajowego organizacji. W kolejnych latach bardziej aktywny był w kole lokalnym PKE „Otwockie Sosny”, gdzie także pełnił rolę prezesa i wiceprezesa w zarządzie. Jednak jego społeczna działalność nie kończyła się na tym, ponieważ działał również w Towarzystwie Urbanistów Polskich, gdzie przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, a także w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz członkiem Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

W roku 2009 otrzymał zaszczytny tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii wraz z symboliczną z Tarczą Wojownika GAI - jako osoba nieprzejednana i zdecydowana w staraniach dla ochrony środowiska.

Wszyscy dotkliwie odczujemy jego brak.

Urszula Stefanowicz
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Trwa nabór uczestników do projektu ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Do wyboru jest udział w szkoleniach o następującej tematyce:

👉 ,,Rodzic w sieci” – 12 szkoleń
Pokażemy rodzicom różne stron Internetu – strony przyjazne i te stanowiące zagrożenie.
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności bezpiecznego i świadomego poruszania się w Internecie oraz korzystania z jego zasobów. Dowiedzą się, jak reagować na ewentualne zagrożenia w sieci, jak wspierać własne dziecko. Uzyskają informacje, gdzie się zwrócić po pomoc w razie rozpoznania u siebie lub u osoby bliskiej uzależnienia od Internetu.

👉 ,,Mój biznes w sieci” – 5 szkoleń
Szkolenie dedykowane jest osobom przygotowującym się do otwarcia własnego biznesu lub tym, które są już przedsiębiorcami, ale chciałyby rozszerzyć swoje usługi o działalność internetową. Uczestnik szkolenia pozna metody korzystania z zasobów Internetu, które podnoszą skuteczność działania biznesowego oraz usługi e-administracji dla biznesu.

👉 ,,Kultura w sieci”- 7 szkoleń
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł. Uczestnicy zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętności wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Dowiedzą się także, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

👨‍🏫 Nabór uczestników do projektu będzie prowadzony na bieżąco do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

📞 Kontakt w sprawie. zapisów na szkolenia : tel. 22 788 0402, e- mail: bfz@otwock.pl

ogłoszenie o kursie

24 maja o godz.  10.00 na terenie Urzędu Miasta Otwocka odbędzie się uroczyste nadanie imienia drzewu w Alei Sosen oraz wręczenie nagród dzieciom i młodzieży za plakat o ochronie powietrza.

O godz. 12.00 odbędzie się oznakowanie nowych pomników przyrody na terenie leśnym przy ulicy Jałowcowej w Teklinie.

W imieniu Koła Otwockie Sosny serdecznie zaprasza prezeska Teresa Rytelewska.

Na sesji III/2018 Rady Powiatu zostanie rozpatrzony projekt w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022.

Stowarzyszenie Otwockie Sosny, na prośbę radnego powiatowego pana Pawła Ajdackiego zamierza przyjrzeć się temu projektowi i przedyskutować go na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia.

Tu można zapoznać się z dokumentami:

Projekt w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załącznik 1 do projektu

Załącznik 2 do projektu

plakat filmuRok temu pani Monika Grzybowska zrealizowała reportaż o Irenie Fijałkowskiej - członkini koła Polskiego Klubu Ekologicznego „Otwockie Sosny”. Film ten weźmie udział w Konkursie Reportażu Amatorskiego. 30 listopada 2018 roku o godz.17.00 w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie odbędzie się pokaz reportaży finałowych i wręczenie nagród, na które serdecznie zapraszamy w imieniu Autorki. (Rynek Starego Miasta 2, Warszawa). http://www.sdk.pl/do-konkursow/konkurs-reportazu-amatorskiego

„Być eko. Zielone lekcje”, reż. Monika Grzybowska
Opis: W świecie, w którym wycinana jest Puszcza Białowieska, 95-letnia Irena Fijałkowska walczy o otwocką zieleń. W roli głównej: Irena Fijałkowska.

Zarząd i Członkowie Koła Otwockie Sosny trzymają kciuki!!!!

okładka poradnikaDlaczego z wyzwaniem, jakim jest zmiana klimatu, powinniśmy się pilnie zmierzyć już teraz? Czemu problem dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim regionie świata mieszka i czym się zajmuje? Co możemy zrobić? Na te pytania odpowiada nasz poradnik dla aktywistów.

W roku 1988 Światowa Organizacja Meteorologiczna oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych - utworzyły Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wyznaczyły mu zadanie zebrania i podsumowania całej dostępnej wiedzy naukowej na ten temat. Wtedy mówiono o zagrożeniu dla przyszłych pokoleń, ale już pierwszy przewodniczący IPCC podkreślał, że działania powinniśmy podjąć bez zwłoki.

W roku 2018 IPCC obchodzi 30-lecie swojej działalności i pracuje nad szóstym raportem. W międzyczasie przeprowadzono dziesiątki tysięcy badań i analiz. Piąty raport, publikowany w częściach w latach 2013-2014, stwierdza, iż ocieplenie jest bezdyskusyjne, a wpływ człowieka na klimat oczywisty.

Koncentracje dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu w atmosferze wzrosły do poziomów niespotykanych w ciągu ostatnich 800 000 lat. Na półkuli północnej okres 1983-2012 był prawdopodobnie najcieplejszym 30-leciem w okresie ostatnich 1400 lat. Tempo wzrostu poziomu oceanów od połowy XIX w. jest większe od średniej z poprzednich dwóch tysięcy lat[1]. Te wnioski są porażające, a ich wiarygodność – bardzo wysoka.

Dzisiaj mamy dużo większą wiedzę na temat obecnych i przewidywanych zmian na poziomie regionalnym. Nie skupiamy się już tylko na globalnych zjawiskach, które wydawały się odległe. Wiemy, którym regionom w Europie grozi zalanie, a którym braki wody. Poszczególne kraje opracowują strategie adaptacji i szacują potencjalne straty.

Zwlekaliśmy z podjęciem działań dłużej niż to dla nas bezpieczne. Prognozy stają się rzeczywistością. Przewidywane przez naukowców zmiany w otaczającym nas środowisku już zachodzą, często szybciej niż zakładano. Skutki są widoczne na całym świecie, w tym także w Polsce. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat będą się nasilać. Niosą ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia każdego z nas. Powodują coraz większe straty gospodarcze.

W połowie sierpnia 2017 roku przez kraj przeszła fala nawałnic. Prędkość wiatru w porywach osiągała 120 km/h, a punktowo przekraczała nawet 150 km/h. Na obozie harcerskim w Borach Tucholskich, w pobliżu miejscowości Suszek, zginęły dwie harcerki. W całym kraju zginęło 6 osób, a ranne zostały 62 osoby, w tym 23 strażaków.

Inne skutki wichur, sierpień 2017:

- zerwane lub uszkodzone dachy na 4893 budynkach (w tym 3522 mieszkalnych).[2]

- w Lasach Państwowych:

  • 9,8 mln m3 powalonych i połamanych drzew,
  • 79,7 tys. ha uszkodzonych lasów,
  • łączny obszar zniszczeń = 1,5 x powierzchnia Warszawy.[3]

Gwałtowne wichury i ulewy są najbardziej widoczne, ale to nie jedyne zagrożenia. Niebezpieczne są też dla nas fale upałów, zwiększające śmiertelność szczególnie wśród dzieci, ludzi w starszym wieku i chorych, czy susze powodujące m.in. duże straty w rolnictwie i wzrost cen żywności. Powinniśmy przygotować się również do walki z nowymi szkodnikami i chorobami, które wcześniej nie występowały w naszym kraju.

Naukowcy mówią nam, że choć części skutków rosnącego udziału gazów cieplarnianych w atmosferze już nie unikniemy, możemy zachodzące zmiany spowolnić, a efekty złagodzić. Najczarniejsze scenariusze nie muszą się spełnić. Jednak czasu na działanie mamy coraz mniej. Budżet węglowy dający szanse na zatrzymanie ocieplenia na poziomie 1,5°C z prawdopodobieństwem 66% wyczerpie się już na początku 2021 roku[4]. Trudne decyzje, w tym o szybkim odchodzeniu od paliw kopalnych w energetyce i transporcie, czy o ograniczeniu ilości mięsa w naszej diecie, musimy podjąć teraz.

Nasza aktywność jako mieszkańców i wyborców ma znaczenie, a pomóc w niej może poradnik dla aktywistów „Jak chronić klimat?” opracowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki w ramach działań Koalicji Klimatycznej, we współpracy z wieloma organizacjami, takimi jak Fundacja Ekologiczna ARKA, Fundacja FrankBold czy Fundacja Greenpeace Polska.

„Jak chronić klimat? Poradnik dla aktywistów” jest dostępny TUTAJ.

Na wszelki wypadek link bezpośredni do poradnika - http://www.pkeom.pl/uploads/AKTUALNOSCI%202018/2018.08.10_1500_poradnik%20dla%20aktywistow%20min.pdf

Publikacja powstała w ramach projektu „Mobilizacja na COP24” w kooperacji z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Przypisy:

[1] http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/ar5-wg1-headline.pdf

[2] http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Podsumowanie-skutkow-nawalnic-w-okresie-od-10-do-22-sierpnia-2017-r/idn:36409

[3] http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/najwieksza-taka-kleska-w-historii-polskich-lasow

[4] http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ocieplenie-o-1-5c-mozemy-zapewnic-sobie-juz-w-niecale-5-lat-171